torsdag 1. september 2011

Idéskisser

I denne oppgaven skulle vi bruke de 3 idé forslagene som vi har utarbeidet fra forrige oppgave sammen med inspirasjonen som vi hentet fra den aktøren vi valgte, og lage minumum 9 skisser for en fargeleggingscollage.

Dette ble resultatet av de 9 skissene:

Mindmap: Musikk, symboler og familie
ABC-Metoden: Comedy, nattmenneske og venner
Kryssmetoden: Drømmende, fantasi og Picasso


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar